Forretningsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for POLYGEN v/Torben Vind

Følgende betingelser (herefter benævnt ”vilkårene”) gælder for alle aftaler, vareleverancer, tjenesteydelser mv. som POLYGEN indgår og præsterer. Eventuelle ændringer hertil skal, for at opnå gyldighed, være skriftligt aftalt med POLYGEN.

§1 Tilbud og ordre
Med mindre andet er anført, er tilbud gældende i 30 kalenderdage fra datoen anført på tilbuddet. Efter denne dato falder tilbuddet automatisk bort.

Kundens afgivelse af ordre i webshoppen forudsætter oprettelse som kunde i POLYGEN kunderegister

Ved oprettelsen i POLYGEN  kunderegister bliver der ligeledes givet lov til at sende kunden relevante nyhedsbreve om aktiviteter og tilbud. Dette sker enten via elektronisk marketing sendt til den a-mail adresse angivet i oprettelsen.

Kunden kan til enhver tid efterfølgende framelde sig marketing sendt fra POLYGEN på enten websiden, nyhedsbreve eller ved direkte kontakt til kundesupport på info@polygen.dk

§2 Levering
Med mindre andet er aftalt foretages levering for kundens risiko og regning. Leveringsformen vil være den billigst mulige og eventuelle af POLYGEN afholdte udgifter til fragt og transport vil blive påført kundens faktura.

Leveringstiden vil enten være fastsat i tilbuddet eller skulle aftales konkret. Der tages generelt forbehold for aftalt leveringstid, da POLYGEN er afhængig af underleverandørers lagerbeholdninger og leveringsmuligheder. POLYGEN påtager sig derfor intet erstatningsansvar for forsinkelse som kan henregnes til underleverandørers forhold.

For leverancer i henhold til restordre foretages levering dog med betingelsen franko.

§3 Priser
Alle priser opgives ekskl. moms.

Indtil den udstedte faktura er fuldt betalt bevarer POLYGEN ejendomsretten til varen.

§4 Reklamation
Ved modtagelse af enhver form for vare leveret af POLYGEN er kunden forpligtet til uden ugrundet ophold at foretage undersøgelse af det solgte. Hvis emballagen viser synlige skader skal kunden straks skriftligt modtage med forhold på fragtbrevet og gøre skriftligt krav gældende iht. leveringsbetingelsen. Ved synlige transportskader har kunden 7 arbejdsdage til at gøre krav gældende overfor speditøren, forsikringsselskab og POLYGEN.

POLYGEN accepterer ikke reklamationer af transportskader og bortkommende forsendelser, hvor køber har indgået aftale/fuldmagt med tredje part (speditøren) at disse kan stilles på bestemmelsesstedet uden modtager kvittering, hvorfor krav mod POLYGEN bortfalder.

Ved mangler skal køber straks uden ugrundet ophold give POLYGEN meddelelse derom. Efter POLYGEN valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet iht. dansk købelov og kontraktlige aftaler med POLYGEN.

Reklamationsperioden er begrænset til 12 måneder fra leveringen. Efter reklamationsperiodens udløb kan kunden således ikke påberåbe sig mangler. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneders reklamationsperiode.

POLYGEN er uden ansvar for fejl og mangler som bl.a. skyldes ændringer foretaget af kunden, reparation udført af andre en POLYGEN eller firmaets service partnere.

Der ydes ikke yderligere garanti fra POLYGEN side, medmindre dette er udtrykkeligt og skriftlig aftalt.

§5 Betalingsforpligtelser
Er intet aftalt er betalingsfristen 30 kalenderdage fra datoen på den af POLYGEN fremsendte faktura. Betaling efter forfaldsdagen medfører rente 2 % pr. løbende måned.

§6 Tvister og søgsmål
Tvister og søgsmål skal afgøres efter dansk ret og ved byretten i Horsens.

Hjemmeside design: DuexDesign

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside.

Mini Cart 0

Din kurv er tom.