Forretningsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for POLYGEN Danmark ApS

Følgende betingelser (herefter benævnt ”vilkårene”) gælder for alle aftaler, vareleverancer, tjenesteydelser mv. som POLYGEN Danmark ApS indgår og præsterer. Eventuelle ændringer hertil skal, for at opnå gyldighed, være skriftligt aftalt med POLYGEN Danmark ApS.

§1 Tilbud og ordre
Med mindre andet er anført, er tilbud gældende i 30 kalenderdage fra datoen anført på tilbuddet. Efter denne dato falder tilbuddet automatisk bort.

Kundens afgivelse af ordre i webshoppen forudsætter oprettelse som kunde i POLYGEN Danmark ApS kunderegister

Ved oprettelsen i POLYGEN Danmark ApS kunderegister bliver der ligeledes givet lov til at sende kunden relevante nyhedsbreve om aktiviteter og tilbud. Dette sker enten via elektronisk marketing sendt til den a-mail adresse angivet i oprettelsen.

Kunden kan til enhver tid efterfølgende framelde sig marketing sendt fra POLYGEN Danmark ApS på enten websiden, nyhedsbreve eller ved direkte kontakt til kundesupport på info@polygen.dk

§2 Levering
Med mindre andet er aftalt foretages levering for kundens risiko og regning. Leveringsformen vil være den billigst mulige og eventuelle af POLYGEN Danmark ApS afholdte udgifter til fragt og transport vil blive påført kundens faktura.

Leveringstiden vil enten være fastsat i tilbuddet eller skulle aftales konkret. Der tages generelt forbehold for aftalt leveringstid, da POLYGEN Danmark ApS er afhængig af underleverandørers lagerbeholdninger og leveringsmuligheder. POLYGEN Danmark ApS påtager sig derfor intet erstatningsansvar for forsinkelse som kan henregnes til underleverandørers forhold.

For leverancer i henhold til restordre foretages levering dog med betingelsen franco.

§3 Priser
Alle priser opgives ekskl. moms.

Indtil den udstedte faktura er fuldt betalt bevarer POLYGEN Danmark ApS ejendomsretten til varen.

§4 Reklamation
Ved modtagelse af enhver form for vare leveret af POLYGEN Danmark ApS er kunden forpligtet til uden ugrundet ophold at foretage undersøgelse af det solgte. Hvis emballagen viser synlige skader skal kunden straks skriftligt modtage med forhold på fragtbrevet og gøre skriftligt krav gældende iht. leveringsbetingelsen. Ved synlige transportskader har kunden 7 arbejdsdage til at gøre krav gældende overfor speditøren, forsikringsselskab og POLYGEN Danmark ApS.

POLYGEN Danmark ApS accepterer ikke reklamationer af transportskader og bortkommende forsendelser, hvor køber har indgået aftale/fuldmagt med tredje part (speditøren) at disse kan stilles på bestemmelsesstedet uden modtager kvittering, hvorfor krav mod POLYGEN Danmark ApS bortfalder.

Ved mangler skal køber straks uden ugrundet ophold give POLYGEN Danmark ApS meddelelse derom. Efter POLYGEN Danmark ApS valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet iht. dansk købelov og kontraktlige aftaler med POLYGEN Danmark ApS.

Reklamationsperioden er begrænset til 12 måneder fra leveringen. Efter reklamationsperiodens udløb kan kunden således ikke påberåbe sig mangler. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneders reklamationsperiode.

POLYGEN Danmark ApS er uden ansvar for fejl og mangler som bl.a. skyldes ændringer foretaget af kunden, reparation udført af andre en POLYGEN Danmark ApS eller firmaets service partnere.

Der ydes ikke yderligere garanti fra POLYGEN Danmark ApS side, medmindre dette er udtrykkeligt og skriftlig aftalt.

§5 Betalingsforpligtelser
Er intet aftalt er betalingsfristen 30 kalenderdage fra datoen på den af POLYGEN Danmark ApS fremsendte faktura. Betaling efter forfaldsdagen medfører rente 2 % pr. løbende måned.

§6 Tvister og søgsmål
Tvister og søgsmål skal afgøres efter dansk ret og ved byretten i Horsens.

Hjemmeside design: DuexDesign

1

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside.

Mini Cart 0

Din kurv er tom.